8.12.2017, Václav Š. (bývalý pacient v RÚ Chuchelná)

Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem zaměstnancům RÚ v Chuchelné počínaje lékaři, sestrám, fyzioterapeutům, ergoterapeutům a všem ostatním pracovníkům za vynikající přístup. Přeji Vám mnoho úspěchů, zdraví a především, abyste nikdy neztratili tu dobrou náladu a pohodu, kterou kolem sebe rozdáváte. Nepatřil jsem k těm těžce tělesně postiženým pacientům. Nedalo se přehlédnout, jak jste uměli každého pacienta povzbudit a pochválit při každém cvičení nebo v dílnách. Váš až rodinný přístup ke každému pacientovi by měl být vzorem pro každého člověka pracujícího ve zdravotnictví. Ještě jednou Vám všem moc děkuji a přeji krásné vánoční svátky a šťastný nový rok 2018.