8.12.2016, Hana Z. (manželka bývalého pacienta v RÚ Chuchelná)

V listopadu letošního roku byl v RÚ Chuchelná hospitalizován můj manžel Ladislav Z. Chtěla bych poděkovat za příkladnou péči, s jakou bylo o něj postaráno. Veškerý personál je velmi milý, vstřícný a hlavně obětavý. Nechybělo vlídné slovo a podpora pacienta.  Sama vím, co obnáší starost o jednoho nemocného a nemohoucího člověka doma a tamní personál jich má na starost velké množství. Jejich služba je opravdovým posláním. Nikdy se manžel nesetkal  s neochotou. Velmi děkuji veškerému personálu oddělení M2, paní MUDr. Hladíkové a paní primářce. Skláním se před Vámi.

Přejeme Vám i s manželem  do roku 2017 hodně síly, pevné zdraví a úsměv na tváři.