7.4.2015, Antonín G. (bývalý pacient v RÚ Chuchelná)

Absolvoval jsem rehabilitační léčbu ve Vašem ústavu s vážným onemocněním bederní páteře. Přivezli mě jako ležícího pacienta, ale po 15 týdnech jsem odjížděl jako vozíčkář chodící už o berlích. Tento očividný pokrok, toto výrazné zlepšení svého zdravotního stavu přičítám nejenom Vašemu promyšlenému systému rehabilitačních procedur a cvičení, nýbrž i vstřícnému a povzbudivému chování zdravotnického personálu. Líbilo se mi, že veškeré úsilí personálu Vašeho ústavu směřovalo k tomu, aby aktivizovalo pacienty, naučilo je byť relativní soběstačnosti a větší mobilitě tak, aby se jejich život, třebaže se zdravotním poškozením, poněkud zkvalitnil. Za to všechno bych Vám rád těmito řádky upřímně poděkoval.