7.3.2016, pan O. (manžel bývalé pacientky v RÚ Chuchelná)

Dovolte mi paní Cipínová (sociální pracovnice), abychom Vaším prostřednictvím poděkovali Vám a všem zaměstnancům Rehabilitačního ústavu v Chuchelné za příkladnou péči, kterou věnujete pacientům. Moje manželka byla ve vašem ústavu hospitalizovaná 3 měsíce do 26.1.2016 po CMP. Za tuto dobu rehabilitace jste odvedli kus poctivé a namáhavé práce s výsledkem, že můžeme dál pokračovat v rodinném životě. Prosím, vyřiďte poděkování paní MUDr. Kalvarové a všem sestrám a ošetřovatelkám za jejich každodenní práci. I když pro nás toto období nebylo lehké, tak tím, že jsme viděli, jakou péči věnujete pacientům, vzrůstala naděje, „že bude líp“, a to se taky vyplnilo. Ještě jednou dík a přání pevného zdraví.