7.10.2015, Jan H. (bývalý pacient v RÚ Chuchelná)

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych touto cestou poděkoval odbornému zdravotnímu personálu v RÚ Chuchelná pod příkladným vedením prim. MUDr. Ilony Nedvědové, zejména pak týmu na oddělení ergoterapie pod vedením paní Olgy Hluchníkové, kteří měli lví podíl na mém léčení a vyléčení. Musím přiznat, že s tak příjemným a ochotným personálem jsem se ještě nesetkal, úsměv a dobrá nálada nechyběla ani jeden den. Já vím, že se dá k tomuto říct, že je to součást jejich pracovní náplně, přesto si myslím, že z jejich strany je v tom i něco víc než jen pracovní povinnost a právě toto je předmětem mého poděkování, vždyť úsměv a dobrá nálada je nejlepší lék jak pro tělo, tak hlavně pro duši. Rád bych poděkoval zejména těm, kteří se mi věnovali individuálně nejdéle, a to těmto odborným terapeutkám: paní Marie Kubjatková, paní Kristýna Halfarová, paní Pavla Hrušťáková, paní Kateřina Pačková, paní Kateřina Adamec-Moravcová, paní Anežka Moritzová, paní Jana Grohová. Ostatním nejmenovaným, kteří se podíleli na mém vyléčení, patří rovněž stejně velké poděkování. Jejich zásluhou jsem se zjednodušeně řečeno postavil na vlastní nohy. Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál hodně spokojených pacientů.