6.9.2017, Rostislav G. (pacient v RÚ Hrabyně)

Děkuji RÚ Hrabyně za vřelé přijetí a celému personálu za pomoc s mou rekonvalescencí. Jsem Vám vděčný za každý svůj krok. Za vše Vám děkuji.