6.5.2020, Anna M. (bývalá pacientka v RÚ Hrabyně)

„Období roušek“ – mít to na puse a pracovat v tom je velmi náročné. Přesto nikdo z personálu nedal pocítit, že se jim hůře dýchá, že se v tom potí … Všichni se chovají mile, úslužně. Jsou tou úžasní lidé! Všem děkuji. Chválím fyzioterapii, zvláště paní Helenku Š., ta mi naslouchala a velmi pomohla. S vděčností budu vzpomínat. Děkuji a ať se vše a všem daří.