6.12.2021, Jiří N. (manžel bývalé pacientky v RÚ Hrabyně)

Vážená paní ředitelko, v měsíci září tohoto  roku byla k Vám  přijata moje paní Olga Ď. k rehabilitační péči po vážném úrazu. Byla hospitalizována na odd. L7 pod vedením prim. MUDr. Michala S. a staniční sestry Karly. Vaši pracovníci se o mou paní starali s příkladnou péčí a starostlivostí a tento osobní přístup cením především proto, že není obvyklý. Mimořádná odbornost, znalost problematiky a s tímto spojený uvedený osobní přístup, si žena velmi cenila a za vše Vám  děkujeme.  Paní se ve Vašem ústavu cítila velmi dobře, měla  a má plnou důvěru ve Vaši péči o děkuje Vám, stejně jako já, ještě jednou za vše, co jste pro ni v její ne zcela jednoduché situaci udělali. Přeji Vám a všem Vašim  pracovníkům hodně úspěchů a především-zůstaňte zdrávi! Potřebujeme Vás!