5.5.2015, Jaroslav R. (bývalý pacient v RÚ Hrabyně)

Strávil jsem kvůli svým zdravotním problémům vcelku víc než rok na nemocničním lůžku;  nikde jsem se dosud nesetkal s tak vysokým standardem péče o pacienty, jako zde.  Nemyslím tím jen dobrou úroveň léčebných procedur,  technického vybavení  přístroji a rehabilitačními pomůckami, nebo stravování  – i to vše si  vzhledem k dnešní všeobecně známé ekonomické situaci v našem zdravotnictví  zaslouží  uznání. Ale oceňuji především laskavý, obdivuhodně vstřícný vztah veškerého personálu, s nímž se zde setkávám, zejména pak trpělivost sester s námi pacienty. Jim všem tímto vyjadřuji mé  poděkování. Nezbývá, než popřát Vám, vedení RÚ Hrabyně, ať se Vám dlouho daří stávající stav zachovat (případně ještě zlepšit) a všem pracovníkům, aby měli nadále svatou trpělivost s pacienty, zejména s námi starými, kteří jim někdy pořádně  „šlapeme po nervech“.