4.9.2017, Milada O. (bývalá pacientka v RÚ Hrabyně)

Dovoluji se touto cestou poděkovat za léčení v RÚ Hrabyně. Poděkování patří celému kolektivu L 5, řediteli MUDr. Verneru Borunskému, ošetřujícímu lékaři MUDr. Martinu Rekovi, staniční sestřičce, všem sestřičkám, a pomocnému personálu – jsou to sluníčka, a také veliký dík fyzioterapeutovi Mgr. Miroslavu Staškovi a cvičitelce Ing. Andělce Bednaříkové. Pobyt byl balzámem na těle i duši.