31.10.2018, Václav M. (bývalý pacient v RÚ Chuchelná)

Dovolte mi tímto zdvořile poděkovat za profesionální přístup, ochotu, laskavost a vstřícnost, která se mi dostávala od zaměstnanců RÚ Chuchelná po pooperační rehabilitaci. (…) Jmenovitě chci poděkovat paní prim. MUDr. Iloně N., paní MUDr. Gabriele K., a dále paní Jitce R., panu Lukáši K., paní Zuzaně O., paní Zdeňce V., paní Daně Ž., paní Radmile T., paní Renatě H. a dalším, u kterých probíhala rehabilitace. Prosím o předání a vyslovení poděkování.