30.8.2016, Hana B. (dcera bývalé pacientky v RÚ Hrabyně)

Chtěla bych jménem své maminky Anny L., která byla ve vašem rehabilitačním ústavu na léčení,  poděkovat kolektivu lékařů a sester za jejich příkladnou a obětavou péči, kterou jí věnovali. Obecně se říká, že nejhorší je práce s lidmi a k tomu ještě nemocnými, přesto jsme se ve vašem zdravotnickém zařízení setkaly jen s milým a velmi příjemným jednáním. Nesmírně si vážíme obtížné, časově náročné práce, kterou vykonáváte se samozřejmostí,  příkladnou péčí a vysokou profesionalitou. Prosíme o předání poděkování celému pracovnímu kolektivu oddělení L4, zvláště pak ošetřující lékařce MUDr. Elišce Zajícové a fyzioterapeutce paní Zuzaně Hanuskové.