3.7.2018, Eleni Č. (bývalá pacientka v RÚ Chuchelná)

Děkuji paní primářce MUDr. Iloně N. za to, že ústav pod jejím vedením jen kvete. Děkuji paní MUDr. Michaele H., vždy pohotově reagovala na mé zdravotní problémy a určovala mi procedury, které mi pomáhaly. Rehabilitační vedoucí Žaneta S. a vedoucí ergoterapie Kateřina A.-M. mají úžasný vliv na své sestřičky, které své povolání vykonávají velmi vstřícně, ochotně a rády. Díky jejich péči jsem úspěšně rehabilitovala. Největší dík patří kolektivu na ženském oddělení, kde jsem po celou dobu pobytu měla zázemí. Oddělení pracuje pod vedením staniční sestry Jany M. Říká se, že kolektiv pracovníků pracuje tak, jaké má vedení… Sestry zde pracují s úsměvem, ochotou, nasazením, s láskou. Děkujeme paní staniční sestře Janě M. Neuvěřitelné – odjíždím velmi spokojena, je mi lépe. Děkuji za pobyt v Rehabilitačním ústavu v Chuchelné.