3.12.2021, Jiří Š. (bývalý pacient v RÚ Hrabyně)

Ve vašem zařízení jsem absolvoval ve dnech 12.10. – 16.11.2021 rehabilitaci po TEP pravého kolene na oddělení L1. Chtěl bych tímto poděkovat personálu na oddělení L1 za vzornou péči a také všem rehabilitačním pracovníkům, kteří se o mě po celou dobu starali – zejména Mgr. Lukáši K. Pobyt u vás a rehabilitace mi velmi pomohly a mohl jsem po kontrole u ortopéda již po 7 týdnech po operaci odložit berle. Příští rok na podzim podstoupím operaci druhého kolene a zase se rád vrátím k rehabilitaci do vašeho zařízení na oddělení L1. Děkuji všem vašim zaměstnancům, sestrám na oddělení, lékařům, rehabilitačním pracovníkům i pomocnému personálu.