3.12.2019, Irena Z. a Helena M. (dcery bývalé pacientky v RÚ Hrabyně)

Chtěly bychom Vám tímto dopisem poděkovat za péči o naši maminku paní Miladu S., která nastoupila do RÚ Hrabyně na odd. L4 ve stavu téměř úplné nehybnosti. Důslednou péčí všech zaměstnanců tohoto oddělení se její stav natolik zlepšil, že byla propuštěna do domácí péče. (…) Chceme vyjádřit obdiv a poděkování všem těm zaměstnancům oddělení L4, lékařům, zdravotnímu personálu i pomocným ošetřovatelům za trpělivost, citlivý přístup ke starým a nemohoucím lidem, za vlídnost, jejich úsměvy i smysl pro humor, se ke kterým pacienty ošetřují. Současně velký dík fyzioterapeutkám a ergoterapeutkám za to, co všechno s maminkou dokázaly. Velice děkujeme paní MUDr. Elišce K. za všechnu péči a vstřícnost a v neposlední řadě staniční sestře Bc. Tereze I., schopné manažerce. (…)