29.2.2024, Jaroslav P. (bývalý pacient v RÚ Hrabyně)

Chtěl bych touto cestou vyslovit své uznání a poděkování vašim pracovníkům za poskytnutou zdravotní péči v době mého pobytu v rehabilitačním ústavu. Zvlášť chci poděkovat za ochotu, vstřícnost, lidský a profesionální přístup MUDr. Natálii S., Bc. Pavlíně B., Soni B., Michaele B., Marii N., Marcele P., Romaně G., Martině B. a Ivetě K. Můj velký dík patří také Bc. Janě Š., DiS. Přeji ať se daří!