29.10.2014, Emil K. (manžel pacientky v RÚ Hrabyně)

Vážený pane řediteli, ověřoval jsem si úroveň práce Vašeho ústavu, výsledky, technické a personální možnosti a bezpočet pochvalných referencí, které byly po všech stránkách ty nejlepší. To mně a celou rodinu uklidňuje a utěšuje, a byli bychom rádi a nesmírně šťastni, kdyby se Vám podařilo zlepšit manželčin současný stav. Prosím, vyřiďte MUDr. Lehnertové a celému kolektivu náš dík. Je to jistě i Vaše zásluha, že máte tak sehraný a chvályhodný personál, děkuji i Vám.