28.8.2019, Ivana P. (dcera bývalé pacientky v RÚ Hrabyně)

Vážený pane řediteli, chci Vás pozdravit a poděkovat Vám za péči o mou maminku. Ve vysokém věku a po opakovaných mrtvicích jí nebyla dávána veliká naděje na zlepšení stavu. Maminka byla umístěna na neurologicko-rehabilitační oddělení, pod vedením primáře MUDr. Jiřího K. Během pobytu maminky v RÚ jsem se seznámila, alespoň z mého laického pohledu, s tím, jak takový ústav funguje. Ještě nikdy jsem se nesetkala s tak profesionálním a zároveň lidským přístupem nejen k pacientovi, ale i k rodinným příslušníkům. (…) Ještě jednou veliké díky celému neurologicko-rehabilitačnímu oddělení a také všem ostatním, kteří se podíleli na zlepšení zdravotního stavu mé maminky a v neposlední řadě také panu Bc. Martinu M., sociálnímu pracovníku. Přeji Vám pevné zdraví a hodně síly a štěstí při výběru nových členů týmu, kteří budou udržovat dobré jméno Rehabilitačního ústavu pod Vaším dohledem. Podle mého názoru patří RÚ Hrabyně ke špičkovým rehabilitačním ústavům u nás a snese porovnání i s těmi nejlepšími zařízeními v zahraničí. Mám velkou úctu před prací celého kolektivu Vašeho RÚ.