28.7.2016, Alena a Vladimíra M. (pacientky v RÚ Chuchelná)

Dva měsíce rehabilitací a zotavování se z našich zdravotních problémů tady na oddělení D Rehabilitačního ústavu v Chuchelné utekly jako voda a nastal čas loučení a odjezdu domů, na který, ač nám tu bylo s Vámi všemi velmi dobře, se obě moc těšíme. Rády bychom proto Vám všem, paní primářce MUDr. Iloně Nedvědové, paní lékařce MUDr. Gabriele Kalvarové, vedoucí sestře paní Editě Holubkové, staniční sestře paní Magdaléně Menšíkové, jakož i všem sestřičkám, zdravotníkům a ostatnímu personálu, který se o nás staral, chtěly alespoň touto cestou moc poděkovat za odbornou péči, obětavý a laskavý přístup, vstřícná slova v dobách, kdy nám nebylo zrovna moc do smíchu i za veškerou ostatní příkladnou péči při naší hospitalizaci. Vyjadřujeme obdiv nad prací, kterou personál Rehabilitačního ústavu v Chuchelné odvádí a přejeme všem jeho zaměstnancům hodně zdraví, pracovních úspěchů a hlavně spoustu dalších spokojených pacientů.