28.2.2014, Zdeněk P. (syn pacienta v RÚ Hrabyně)

Dovolte mi, abych jménem svého otce tlumočil jeho poděkování za poskytovanou rehabilitační péči. Ve Vašem ústavu se mu dostalo velmi kvalitní odborné péče a můj otec dělá od počátku velké pokroky. Je to díky profesionalitě a preciznímu a lidskému přístupu veškerého personálu, počínaje lékaři, sestrami, rehabilitačními pracovníky a konče přípravou stravy a úklidem. Jsem rád, že je můj otec právě ve Vašem ústavu.