28.1.2016, Jindřiška Š. (bývalá pacientka v RÚ Chuchelná)

Měla bych velkou pochvalu na paní Alenku Rasochovou a paní Janu Halfarovou a za všechno jim moc děkuji. Také za všechno moc děkuji paní doktorce a ošetřujícímu personálu na odd. D.