27.9.2019, Anna K. (bývalá pacientka v RÚ Hrabyně)

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem zaměstnancům RÚ Hrabyně za jejich profesionální přístup během celého pobytu. Velký dík patří všem fyzioterapeutům a všem pracovníkům odd. L6A pod vedením MUDr. Zuzany T. Jejich každodenní péče, obětavost, trpělivost, jejich milý přístup je opravdu příkladný. (…) Ještě jednou za všechno moc děkuji.