27.12.2023, Martin D. (bývalý pacient v RÚ Hrabyně)

Ve dnech 27. 11. 2023 – 21. 12. 2023 jsem podstoupil rehabilitaci po plánované totální endoprotéze pravého kyčelního kloubu ve Vašem rehabilitačním zařízení. Jsem osobně velmi rád, že jsem mohl tuto rehabilitaci ve Vašem zařízení absolvovat. Historie hrabyňského rehabilitačního ústavu sahá do 50. let 20. století. Za toto období si Vaše zařízení získalo respekt a uznání, a to nejen mezi odbornou, ale zejména mezi laickou veřejností.

Vážená paní ředitelko, dovolte mi, abych Vám a všem Vašim zaměstnankyním a zaměstnancům poděkoval za velmi vlídný, vstřícný a vysoce profesionální přístup v době mé rehabilitace, která mi velice pomohla a přispěla k výraznému zlepšení mého pooperačního zdravotního stavu. Jmenovitě bych rád ocenil přístup primáře oddělení L1, MUDr. Tomáše P., PhD., a zejména ošetřujícího lékaře MUDr. Jiřího L. a celého týmu rehabilitačních sester z tohoto oddělení. Dále bych velmi rád poděkoval za aktivní pomoc a cenné rady v době mé rehabilitace paní Renatě H., DiS., z oddělení fyzioterapie.

Vážená paní ředitelko, byl bych velmi rád, kdyby toto mé poděkování bylo, výše uvedeným zaměstnancům, z Vaší strany osobně sděleno. Vážená paní ředitelko, dovolte mi, abych Vám a všem Vašim zaměstnancům popřál hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a další pracovní i osobní úspěchy ve Vaší zodpovědné a náročné práci. Ještě jednou Vám za vše děkuji a přeji Vám další spokojené pacienty.