26.9.2016, Jana D. (bývalá pacientka v RÚ Hrabyně)

(…) Děkuji velmi panu MUDr. Milanu Tučapskému, staniční sestře paní Aleně Nedvídkové, všem zdravotním sestřičkám a pomocnému personálu z odd. L1.Chci všem vyslovit nadmíru pozitivní hodnocení Vašeho přístupu k pacientům a uznáním Vaší mnohdy nedoceněné péče.