26.10.2017, Dagmar Z. (bývalá pacientka v RÚ Hrabyně)

Prosím, přijměte těchto mých několik řádků jako vyjádření díků, uznání i obdivu všem zainteresovaným pracovníkům vašeho oddělení L6A Rehabilitačního ústavu Hrabyně. 3.10.2017 jsem v dopoledních hodinách byla převezena sanitkou z Fakultní nemocnice v Olomouci do Vašeho zařízení. Pod nepříliš kladnými dojmy z cesty jsem byla velmi překvapena ihned v prvních minutách. Čím? Ve dveřích na úzké chodbičce mě s úsměvem, lidským zájmem a vstřícností vítala spolu s mladým lékařem staniční sestra Bc. Bartusková. Onen mladý sympatický doktor MUDr. Pidvashetskyi mi okamžitě vnesl do rozbolavělého těla a smutné duše naději a víru, že budu v dobrých rukou, jak po fyzické, tak dušení stránce. Kdo přijíždí na náročnou léčbu, cítí takové přijetí jako balsám na duši. Děkuji Vám oběma. Ale to byl jen začátek mého uvědomování si, co mohu dále očekávat. Od všech, skutečně od všech zdravotních sester a zdravotního bratra p. Mocha, se mi dostalo pochopení, pomoci, lidského i citového přístupu a snahy ve všech aspektech rehabilitace i denního režimu vyjít vstříc a dokázat to nejlidštější zacházení a projev účasti. Je mně 85 let, prošla jsem jako každý jiný pacient různými léčebnými zařízeními, ale s plnou vahou svého svědomí musím konstatovat, že Vám patří nejen náruč díků, ale i obdiv a uznání, co dokážete pro trpící a nemocné udělat.