26.1.2016, Marta L. (bývalá pacientka v RÚ Chuchelná)

Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se o mě starali po dobu mé hospitalizace v Rehabilitačním ústavu v Chuchelné, kde jsem se zotavovala po úrazu ramene. Můj velký dík patří zejména paní primářce MUDr. Iloně Nedvědové, MUDr. Janě Berkusové a rehabilitačním sestřičkám, které svou každodenní péčí a zodpovědným přístupem přispěly k významnému zlepšení mého zdravotního stavu. Ráda bych také vyzvedla příkladnou týmovou práci všech sestřiček a pomocného personálu na oddělení. Každý den dokázaly pacienty povzbudit svým úsměvem, dobrou náladou, obětavostí a profesionalitou. Nelze opomenout poděkovat také paním kuchařkám a uklízečkám. Prosím, předejte jim můj obdiv k jejich profesionální práci.