24.2.2015, Agáta J. (bývalá pacientka v RÚ Chuchelná)

Děkuji touto cestou RÚ v Chuchelné, odd. D, pod vedením MUDr. Kalvarové, za obětavý a laskavý přístup v době mého léčebného pobytu. Děkuji všem sestřičkám rehabilitace, ergoterapie, vodoléčbě, ostatnímu pomocnému personálu včetně kuchařek za nápaditou stravu. Všichni jste mi vnesli obrovskou radost a sílu do mého nelehkého životního údělu. Ráda se k Vám vrátím a všechny Vás zdravím.