24.11.2022, Magdaléna C. (bývalá pacientka v RÚ Chuchelná)

Chtěla bych moc a moc poděkovat kolektivu, staniční sestře, paní Hance Š. a všem sestřičkám za jejich ohromnou péči a laskavé jednání, jaké jsem tu zažila pro celou dobu pobytu. Přeji všem sestřičkám pevné zdraví a boží požehnání.