22.4.2022, Richard M. (bývalý pacient v RÚ Hrabyně)

(…) Chtěl bych všem účastněným daného oddělení L3 poděkovat a ocenit jejich příkladnou péči. Vstřícnost, pochopení, ale především slušnost, která není vždy a všude samozřejmostí. Osobně rovněž děkuji primáři  MUDr. Jiřímu K., MUDr. Daniele B. a staniční sestře Kamile O., DiS, kterou velice zdravím. Jsem si vědom, že doba není zcela jednoduchá ve všech oblastech našeho života, ale vnímám to jako nezbytnou výzvu a nutný ,,očistec“ pro blaho všech. Produktivní část mého života jsem strávil mimo území ČR a můžu Vás ujistit, že se nemáte za co stydět. Mé uznání patří všem v RÚ, kteří jsou v osobním kontaktu s pacienty. Jsou to právě oni, kteří tvoří hodnoty kvalitního Marketingu a Image každého subjektu. Bez tohoto zázemí je vše marné……(…)