22.2.2021, Jana C. (snacha bývalé pacientky v RÚ Hrabyně)

Na přání níže jmenované vyslovujeme poděkování ošetřující lékařce MUDr. Vaidové, ošetřujícímu personálu odd. L5, rehabilitačním pracovníkům i soc. pracovníkovi za péči, trpělivost a pomoc k navrácení se do běžného života p. Bedřišky C. Velmi si vážíme Vaší práce a přejeme Vám v ní mnoho úspěchů a už co nejméně omezujících opatření.