22. 2.2015, Anežka T. (bývalá pacientka v RÚ Hrabyně)

Ráda bych touto cestou poděkovala za výbornou péči kolektivu zdravotnického personálu L4 a kolektivu fyzioterapie, především paní Lubomíře Tučapské. Mé díky také patří panu primáři Jiřímu Knapovi a paní doktorce Elišce Zajícové.