22.11.2017, Josef B. (bývalý pacient v RÚ Hrabyně)

Chtěl bych poděkovat všem Vašim zaměstnancům, kteří se o mě starali, za profesionální, ale hlavně lidský přístup. Zejména chci poděkovat paní MUDr. Tutschové, paní Bedryové a paní Lovecké, které mě naučily se vyrovnat s mým trvalým postižením míchy.