21.9.2021, Jarmila B. (pacientka v RÚ Hrabyně)

Chtěla bych velmi poděkovat celému kolektivu na oddělení L5. Za profesionální a především za lidský přístup po dobu mé hospitalizace patří velké díky sestřičkám, fyzioterapeutkám, paní psycholožce Mgr. Č., uklízečkám. Speciální díky patří paní doktorce Daně V., která je vždy milá, laskavá, úžasná, pečlivá, ale hlavně lidská. Nic nenechá náhodě! (…) Klobouk dolů před všemi, kteří vykonávají tuto náročnou práci. Jste lidé na svém místě!