21.9.2015, Martina Š. (bývalá pacientka v RÚ Hrabyně)

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych se ve svém dopisu vrátila k péči, jež mi byla poskytnuta v Rehabilitačním ústavu v Hrabyni v souvislosti s úrazem při autonehodě. Jelikož se brzy přiblíží roční výročí od této události, velmi ráda bych Vám osobně i personálu rehabilitačního ústavu vyjádřila upřímný dík za veškerou péči, jež mi byla věnována. Pobyt v RÚH hrál zásadní a klíčovou roli pro můj úspěšný návrat do běžného života. Bez vysoce profesionální péče, které se mi ve Vašem zařízení dostalo od všech terapeutů, lékařů a dalšího odborného personálu a jež považuji za nesmírně kvalitní, by nebyla moje léčba zdaleka tak efektivní a úspěšná. Náplň terapií, jejich příprava a obsah, možnost využití cvičebních zařízení i celková úroveň prostor a jejich sanitní údržba byla naprosto příkladná. Ještě jednou Vám a všem zaměstnancům velice děkuji a přeji mnoho úspěchů v další práci.