21.10.2013, Vlasta K. (pacientka v RÚ Hrabyně)

Chtěla bych poděkovat za příkladnou péči, se kterou jsem se setkala při své rehabilitaci po TEP ramenního kloubu. Díky této péči, která mi byla poskytována po celou dobu mé rehabilitace, mám ruku v takovém stavu, že jsem schopna dělat všechny běžné práce, které potřebuji ke svému životu. Děkuji všem a vím, že to není dost. Slovy se to řekne, ale za tím stojí velká láska ke své práci a k lidem, kteří potřebují pomoc a vlídné zacházení, a také to není v dnešní uspěchané době běžné.
Přeji Vám všem pevné zdraví a stále stejnou motivaci pro Vaši práci, která je velmi náročná a žádá si Vás celé, ať ještě dlouho tento přístav naděje je světlem pro posílení našeho zdraví.