20.8.2013, Stanislav K. (pacient v RÚ Hrabyně)

Jelikož jsem byl velmi spokojen s péči, která mi byla poskytnuta při hospitalizace v RÚ Hrabyně, rozhodl jsem se Vám napsat tento děkovný dopis. Děkuji všem zaměstnancům oddělení L2, paní prim. MUDr. Weissové, paní MUDr. Pirové, paní psycholožce PhDr. Babicové a všem fyzioterapeutkám, které mi zajistily léčbu, zvláště pak paní Monice Bedryové.