20.6.2017, Vladimír Ch. (bývalý pacient v RÚ Hrabyně)

Jelikož  se rok s rokem sešel a já strávil ve Vašem ústavu další pobyt po tep levého kolene, chtěl bych poděkovat všem, kteří se po dobu mého pobytu starali o mé Já. Zvláště bych rád poděkoval Bc. Janě Valové, DiS, Klárce Premusové, Monice Bedryové, Marcele Gargošové a celému kolektivu fyzioterapeutů a provozu balneo. Velký dík uklízečkám paní Aleně Seidlerové a Daně Škrobánkové za precizní služby a ochotu. Dík patří celému kolektivu na oddělení L4 vedeného staniční sestrou Terezou Illichmannovou. Važte si těchto lidí, dělají dobré jméno celému Rehabilitačnímu ústavu Hrabyně. Velký dík.