20.4.2022, Lenka K. (matka bývalého pacienta v RÚ Hrabyně)

Chtěla bych Vám z celého srdce poděkovat za péči o mého syna Lukáše K., který byl u Vás hospitalizovaný. Lukáš byl k Vám do reh. zařízení přijat koncem loňského roku na odd. L3 a já touto cestou děkuji paní doktorce Daniele B., paní doktorce Zuzaně S. a ostatním lékařům, kteří se o syna starali. Velice děkuji i všem sestřičkám, ošetřovatelkám, sanitářům a rehab. sestřičkám za veškerou péči, kterou Lukášovi věnovali. Moje obrovské díky patří úplně všem hodným andělům, kteří u vás v reh. zařízení pomáhají lidem vrátit se znovu do života. Za dobu strávenou u Vás udělal Lukáš obrovský pokrok. Několikrát se při našich návštěvách vyjádřil, že se u Vás cítil jako doma a že jste na něho byli všichni moc hodní. Ani nevíte, jak velkou cítím vděčnost za všechno, co jste pro syna udělali. Moc prosím, předejte můj vzkaz a přeji Vám všem jen to dobré a hlavně hodně zdraví.