19.9.2016, Václav K. (bývalý pacient v RÚ Chuchelná)

Chtěl bych Vám tímto poděkovat za profesionální a lidský přístup Vašich zaměstnanců v průběhu mé hospitalizace v RÚ Chuchelná. Jedná se zvláště o všechny pracovníky oddělení M2, kteří se mně po dobu léčení věnovali. Můj velký dík patří také všem rehabilitačním pracovníkům, kteří se zasloužili o to, že jsem odešel „po svých“. Vzpomenul bych zejména sestry paní Černíkovou a paní Halfarovou.