19.12.2023, Kamil S. (bývalý pacient v RÚ Hrabyně)

Chtěl bych touto cestou poděkovat za péči během mého rehabilitačního pobytu po TEP kolene na oddělení L1, MUDr. Jiřímu L. za fundovaný a citlivý přístup, MUDr. Milanu T., fyzioterapeutovi Bc. Jakubu G. za vytrvalost, p. Lucii V., staniční sestře, za vstřícnost při přijímacím řízení a podporu při mé adaptaci a celému kolektivu sester pod jejím vedením, zejména Bc. Zuzaně J. a Ludmile B.