19.11.2019, Miroslav O. (bývalý pacient v RÚ Hrabyně)

(…) Předně Vám chci poděkovat za zázemí, kterého se mi dostalo. Moc si toho vážím. Vysoce hodnotím pozornost všech, s kterými jsem přišel do styku, a kteří o mne pečovali a dohlíželi na průběh mé rehabilitace. Každopádně jsem dosáhl zase zlepšení svého zdravotního stavu, ale i znalostí, že už nemohu očekávat zázraky, neboť s věkem přibyly jasné zdravotní limity. (…) Chci však také vyslovit uznání za posun, který se v RÚ průběžně odehrává. A to jak v oblasti technického a personálního vybavení, tak v obrovské stavební činnosti a humanizaci podmínek. Blahopřeji Vám a výsledky obdivuji. Za pokrok je také správné poděkovat.