19.1.2024, Jana S. (bývalá pacientka v RÚ Hrabyně)

V říjnu roku 2023 jsem byla u vás na rehabilitačním pobytu ubytována na oddělení L7. Chtěla bych touto cestou velmi pěkně poděkovat kolektivu zdravotních sester pod vedením staniční sestry Bc. Pavlíny B. za empatický přístup k mojí osobě. Dále bych chtěla poděkovat fyzioterapeutce Žanetě K. a fyzioterapeutovi Jakubu G. Díky přístupu výše jmenovaných jsem rehabilitaci zvládla. Ještě jednou jim děkuji.