17.9.2015, Vladimír V. (bývalý pacient v RÚ Chuchelná)

Děkuji veškerému ošetřujícímu personálu za nebývalou ochotu, vstřícnost a zvláště pak za stálý úsměv, který nemalou měrou přispíval k velmi příjemně stráveným veškerým dnům a týdnům v tomto rehabilitačním zařízení. Přeji vám všem, aby vám tento entuziasmus k pacientům i vzájemné chování personálu vůči sobě vydrželo stále.