17.11.2015, Ilona Ch. (bývalá pacientka v RÚ Hrabyně)

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vám poděkovala za příkladný a lidský přístup Vašeho zdravotního personálu, a to zejména MUDr. Pidvashetskému Olegovi, sanitní sestře Satke Petře,  Mgr.  Miroslavu Staškovi, Mgr. Kateřině Balkové, masérovi Stanislavu Zapalači a celému zdravotnímu personálu oddělení L6 – B za příkladný přístup k pacientům. Po dobu mého pobytu v RÚH jsem byla velice spokojena s přístupem těchto zdrav. pracovníků a přeji si, aby tato image zůstala na této špičce a byla příkladem pro naše české zdravotnictví.