15.7.2013, Zdeňka P. (dcera pacienta v RÚ Hrabyně)

Ráda bych touto formou poděkovala za péči, která se mému tatínkovi dostala ve Vašem ústavu. A to především díky jeho ošetřující lékařce včetně celého kolektivu zdravotních pracovníků pod vedením paní prim. MUDr. Weissové a rovněž celému kolektivu rehabilitačních pracovníků. Díky jejich odbornému profesionálnímu přístupu a péči došlo k výraznému zlepšení poúrazového stavu tatínka a všichni věříme, že se jeho následnou pílí bude tento stav i nadále zlepšovat. Především bych chtěla vyzvednout nejen skvělé profesní vlastnosti rehabilitační sestry paní Dariny Pálkové, ale také její vlastnosti lidské.
Ještě jednou vyjadřuji Vašemu Rehabilitačnímu ústavu za celou rodinu velké poděkování a přeji spoustu spokojených pacientů.