13.9.2019, Jana M. (bývalá pacientka v RÚ Hrabyně)

Vážený pane primáři (MUDr. Jiří K.), chci Vám osobně a celému osazenstvu Vašeho oddělení L4 poděkovat za péči, kterou jste mi během mého pobytu u Vás, věnovali. Jsem Vám všem vděčná nejen za lékařskou a rehabilitační péči, ale také za Váš hluboce lidský osobní přístup, který mi umožnil nejen lépe se vyrovnat s mým zdravotním stavem, ale uchovat si i svou lidskou důstojnost. Bylo to pro mě stejně důležité jako skvělá odborná lékařská, rehabilitační a zdravotnická pomoc. Budu na Vás vždycky ráda a vděčně vzpomínat.