13.6.2017, Zdeňka S. (bývalá pacientka v RÚ Hrabyně)

Touto cestou bych chtěla poděkovat za skvělou odbornou a obětavou péči, trpělivost a ochotu celému oddělení L6A – lékařům, sestřičkám a fyzioterapeutům.