13.1.2023, Eva B. (bývalá pacientka v RÚ Hrabyně)

Dovolte mi, abych Vám touto cestou vyjádřila upřímné poděkování za pozitivní a motivační přístup a současně za vysokou profesionalitu a odbornost, které se mi během mého pobytu ve Vašem rehabilitačním zařízení dostalo. (…) Každému pacientovi se u Vás věnuje odborný, vysoce profesionální a zkušený personál. Všichni Vaši zaměstnanci, ať se jedná  o lékaře, fyzioterapeuty, sestry, sanitářky či pomocný personál  jsou nesmírně milí, vstřícní, ochotní, starostliví a snaží se mít osobní přístup k jednotlivým pacientům. Zvláště na odd. L7 bylo o nás nadstandardně a důstojně postaráno. Je to skvělý tým, kde nikdo z personálu nedává znát svoje negativní emoce, nýbrž šíří kolem sebe pozitivní energii a dobrou náladu. Všichni mi po celou dobu mého pobytu a zvláště v prvních dnech po operaci nesmírně pomáhali a starali se o mě. Děkuji za vlídná a povzbudivá slova vedoucího lékaře pana MUDr. Jiřího L. a staniční sestry. Jejich osobní přístup a příkladná péče celého kolektivu pod jejich vedením  byla pro nás pacienty velkým potěšením. Moje poděkování a pochvala patří všem fyzioterapeutům, se kterými jsem měla možnost cvičit. Především bych chtěla pochválit a poděkovat paní Mgr. Ivetě N. za naprosto profesionální a lidský přístup. (…) Pochopila jsem, že klíčem úspěchu v léčbě pacientů ve Vašem rehabilitačním ústavu  je kvalita lékařů, sester, profesionální a lidský přístup, vlídná a povzbudivá slova. Ne nadarmo se říká, že Hrabyně je nejlepší rehabilitační zařízení v ČR.