12.6.2020, Pavel K. (bývalý pacient v RÚ Hrabyně)

Rád bych akcentoval skvělý přístup paní prim. MUDr. Hany D., pana MUDr. Jiřího L., staniční sestry i veškerého personálu spinální rehabilitační jednotky L2. Úžasní lidé! Rovněž rehabilitace pod vedením Mgr. Miroslava S. probíhala skvěle a podařilo se mi udělat výborný pokrok. Mé díky patří i ostatním fyzioterapeutům, jmenovitě paní Ing. Anděle B., Bc. Veronice P. a Bc. Kristýně K. Ještě jednou si dovoluji paní primářce i všem výše uvedeným poděkovat.