12.6.2020, Marie H. (pacientka v RÚ Hrabyně)

Děkuji kolektivu pracovníků oddělení L4 a fyzioterapeutům za obětavou práci a léčbu v Hrabyni.